Dyrektywa unii europejskiej z 29 maja 1990

Dyrektywa ATEX to prosta nazwa dyrektywy Unii Europejskiej, która ujednoliciła przepisy dotyczące wymogów które muszą spełniać produkty przyjęte do użytku w dziedzinach zagrożonych wybuchem. Sprzyja to znacząco przepływ towarów pomiędzy wszystkimi państwami członkowskimi, gdyż jak wiadomo swobodny przepływ materiałów to niepowtarzalne z zwykłych założeń wspólnoty europejskiej.

W Polsce ATEX opisany pozostał w Zdecydowaniu Ministra Gospodarki w istocie zasadniczych wymagań dla urządzeń i układów ochronnych danych do użytku w odległościach zagrożonych wybuchem oraz dokumentów i reklam pochodnych (dyrektywa ATEX 94/9/WE). W dyrektywie opisano w szkoła szczegółowy wymagane poziomy zabezpieczeń i technologii, jakie potrzebuje robić materiał w relacje od otoczenia w którym będzie on stosowany. Należy ale mieć, że poza wymogami dyrektywy ATEX każdy produkt musi jeszcze spełniać wytyczne płynące z innych obowiązujących ustaw dotyczących danego wyboru i posiadać wymagane prawem certyfikaty. Głównym środowiskiem, w jakim używana jest przedmiotowa reguła są kopalnie, szczególnie podziemia, narażone na początki metanu i/lub pyłu węglowego. Inne zagrożone strefy to m.in. zakłady chemiczne, elektrownie, cementownie, zakłady przetwórstwa drzewa i tworzyw sztucznych. O zaklasyfikowaniu przestrzeni jako strefy zagrożonej wybuchem decyduje obecność stężeń wybuchowych w powietrzu oraz częstotliwość ich życia. Produkt, jaki nie otrzyma certyfikatu winien stanowić szybko wycofany z rynku. Sprzyja to przede każdym bezpieczeństwu osób obsługujących oraz zmniejszeniu strat związanych z trudnymi zdarzeniami. Dzięki odpowiedniemu zaprojektowaniu wszystkich budowy i akcesoriów można zminimalizować zagrożeniem atakiem na poszczególnym stanowisku pracy praktycznie do niczego. Jednostkami certyfikującymi artykuły w Polsce są: UDT-CERT, ITG KOMAG, Główny Instytut Górnictwa Kopalnia Doświadczalna "Barbara" Mikołów oraz OBAC – Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach. Poza Unią Europejską obowiązują normy certyfikacji IECEx, których główne wytyczne są zharmonizowane z poradą ATEX. Na placu wspólnoty europejskiej certyfikacja IECEx nie jest chciana.