Obowiazek kasy fiskalnej 2013

Zarządzamy sklepem, w jakim obrót ewidencjonujemy przy wykorzystaniu kasy. Bardzo często, klienci za nabyty towar chcą dać w walucie obcej, głównie w euro. Czy ewidencja na kwocie fiskalnej w obcej walucie jest dodatkowa?

W klubu z art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT prowadząc ewidencje używając kas podatnicy podatku VAT są zobowiązani do dokonywania wydruku paragonu fiskalnego albo faktury z jakiejkolwiek sprzedaży, a zarówno do wydawania wydrukowanego dokument klientowi.

LibreCoinLibreCoin. Valută virtuală

W § 10 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych, także jak w § 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia dotyczącego kas, który ma informacje, które powinny dostawać się na rachunku fiskalnym, koniecznie musimy oznaczać walutę, w jakiej rejestrowana jest sprzedaż, przynajmniej przy całej kwocie sprzedaży brutto.

Główne kryteria i warunki techniczne, jakie pragną robić kasy rejestrujące zapisane są choć w przedziale 2 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych.

Tak dlatego, w kwestię § 14 ust. 1 tego rozporządzenia program do sprzedaży w handlu powinien posiadać m.in. funkcję: umożliwiającą podatnikowi wprowadzanie zmiany nazwy waluty, w jakiej ewidencjonowana jest sprzedaż, czy jej skrótu, a ponadto zaprogramowania danej zmiany z wyprzedzeniem poprzez wprowadzenie chwili a czasu zmiany; zapisania chwili i czasu zaczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży w tamtej walucie w myśli fiskalnej, a też przeliczenia sumy kwoty sprzedaży brutto na obce waluty, przy czym wynik przeliczenia zgodnie z daniem kosztu i rozliczeniem zapłaty musi być zamknięty na paragonie fiskalnym po logo fiskalnym z logo danych jednostek; przeliczenie musi zostać uszyte z dokładnością nie krótszą niż sześć znaków po przecinku, a wynik przeliczenia musi zostać zaokrąglony do dwóch znaków po przecinku.

Jeszcze do oznaczenia skrótu nazw walut obcych stosuje się oznaczenia, jakie są wykorzystywane przez Nasz Bank Polski.

Zatem, jeśli podatnik ma cel prowadzić sprzedaż towarów na pracę konsumentów, którzy uiszczają cenę w walutach obcych, więc co do zasady, musi mieć kasę fiskalną, wyposażoną w rolę, która umożliwi przeliczenie kursu walut.

Z formy, jaka stała zdefiniowania w wydarzeniu można wywnioskować, iż zapłata za nabyte produkty ma żyć wchłaniana w euro, w momencie gdy wartość umów będzie oddana w złotówkach. Przepisy, które działają VAT nie regulują kwestii, jaki kurs waluty musimy dopuścić do przewalutowania kwoty złotówkowej na euro.