Obowiazek kasy fiskalnej w 2013 roku

Zgodnie z ustawą o podatku VAT obowiązek posiadania kasy fiskalnej jest każdy przedsiębiorca, który wykonywa usługi lub robi sprzedaży na pracę osób finansowych i rolników rozliczających się na bazie ryczałtu. Do tyłu 2016 roku podatnicy mogą jeszcze korzystać z pewnych przywilejów podatkowych, bez potrzeb nabywania kas fiskalnych.

Jak nie ma celu posiadania kasy. Drinkiem z przepisów, który wchodzi do kraju 2016 roku, jest przepis świadczący o tym, że przedsiębiorca, którego roczne zbyty w poprzednim roku rozliczeniowym nie przekroczyły 20 tysięcy złotych netto, nie ma obowiązku rejestrowania sprzedaży poprzez wystawianie paragonów fiskalnych. W przypadku firm, które podjęły praktykę w okresie stania roku rozliczeniowego, limit 20 tysięcy złotych należy przeliczyć proporcjonalnie do liczby miesięcy prowadzenia energie w konkretnym roku.

Kasa fiskalna - kiedy rozpocząć rejestrację sprzedaży. W latach 2015 - 2016 w programu przedsiębiorstw, które muszą robić paragony, pojawili się kolejni przedsiębiorcy, m.in. warsztaty samochodowe, specjalisty a lekarze stomatolodzy, fryzjerzy i gabinety kosmetyczne, prawnicy czy firmy gastronomiczne, jakie nie realizują swoich pomocy w samolotach. Za wyjątkiem usług gastronomicznych pozostali przedsiębiorcy mają obowiązek rozliczania sprzedaży przez kasy finansowe w systemie natychmiastowym, natomiast przedsiębiorstwa, których działa limit 20 tysięcy złotych obrotu, mogą kupić kasę finansową w ciągu 2 miesięcy po przejściu tego limitu. Ten sam cel w 2016 roku dotyczy także przedsiębiorców, którzy oferują bilety na kursy pasażerskie z opcją opłacenia ich w własny polityka niż gotówką oraz przedsiębiorców, którzy spłacalibyśmy się na bazie faktur za wykonane usługi na rzecz osób fizycznych, przy czym rocznie nie wystawili daleko niż 50 faktur dla maksymalnie 20 usługobiorców.

Niezależnie od wysokości obrotów ustawodawca stworzył i katalog produktów, których sprzedaż koniecznie pragnie być dokumentowane paragonem z kasy. Do wspomnianych produktów należy: sprzedaż gazu płynnego, części do silników i samych silników, przyczep i naczep, sprzętu fotograficznego, artykułów z metali szlachetnych, perfum, napojów alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych.