Strefa zagrozenia tapaniami

Do wybuchu może dojść jedynie w atmosferze wybuchowej tj., zawierającej gazy, pary lub pyły. A taka trwa z podstawy w interesach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, zakładach chemicznych, cementowniach oraz sporo nowych, gdzie spotykają się produkty pylące lub sproszkowane.

Gdyż w niektórych krajach Unii Europejskiej przez wiele lat przepisy dotyczące bezpieczeństwa znacznie dzieliły się z siebie i były wielką przeszkodę w współpracy towarów, postanowiono je ujednolicić, przychodząc na urządzeniach pracujących w zagrożonych strefach tzw. oznaczenia ATEX.

tłumaczenia farmaceutyczneTłumaczenia farmaceutyczne. Sprawdź nasz profesjonalizm - LinguaLab

Co więc są oznaczenia ATEX? Pod tą firmą ukrywają się szczegółowe wymagania, znane w kroku prawnym Unii Europejskiej, które musi robić wszystek produkt, przeznaczony do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem. Wymagania, które nie są zrozumiane tymi regułami, potrafią być organizowane wewnętrznie w niektórych krajach członkowskich Unii, nie potrafią one ale być różne z umowami unijnymi oraz nie mogą zaostrzać wymagań. Każde urządzenie dane do akcji w mieszkaniach zagrożonych wybuchem, musi być oznakowanie wspólne ze wzorem wprowadzonym dyrektywą. Oznaczenia te mają szereg symboli, określających różne parametry obowiązkowe dla tych narzędzi. A właśnie: Producent poprzez postawienie na produkcie oznaczenia CE deklaruje, że materiał ten robi surowe wymagania dyrektywy. Przestrzenie, w których istnieje zagrożenie wybuchem zostały rozłożone na powierzchni zagrożenia. Oznaczenie strefy zagrożenia informuje także o sposobie zagrożenia, jak również jego siły: - strefa gazów, cieczy również ich oparów została oznaczona literą G - strefa palnych pyłów - literą D. Następnie urządzenia przeciwwybuchowe podzielono na dwie grupy: - rodzina Również to narzędzia oddane do książce w kopalniach, - grupa II to dania przeznaczone do rzeczy na przestrzeni w miejscach zagrożonych wybuchem gazów, cieczy lub pyłów. Kolejna klasyfikacja określa stopień szczelności obudowy urządzenia i odporności na trafienia. Na koniec jest jednoznaczna grupa temperaturowa, czyli maksymalna temperatura powierzchni na której może tworzyć urządzenie. Jakie są korzyści wychodzące ze stosowania oznaczenia ATEX: - zapewnienie bezpieczeństwa w sklepach przemysłowych, - ograniczenie strat ekonomicznych pochodzących z ewentualnych zagrożeń czy awarii, - ograniczenie przestojów w realizacji, - zapewnienie wymaganej jakości urządzeń.