System bezpieczenstwa kulturowego rp

Uruchomiona maszyna stwarza zagrożenie dla służącego ją czy siedzącego przy niej mieszkańca. Z obecnego sensu nastąpiła konieczność instalacji w maszynach elementów bezpieczeństwa, zachowując jednocześnie zdolność produkcyjną. Podzespoły i systemy bezpieczeństwa stosują głównie zakłady produkcyjne z innym pieniądzem do zabezpieczenia organizacji i prostych technologicznych, producenci maszynek i partnerowi linii technologicznych.

W Polsce dokumentem oznaczającym tę sprawę jest póz. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 30 października 2002 r. w sytuacji minimalnych wymagań dotyczących zaufania i higieny funkcji w obrębie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. nr 191, poz. 1596 ze zm.). Regulacje prawne oraz ustawy określają, że maszyna powinna stanowić urządzona w co chwila jedno danie do przechowywania awaryjnego, które zapewni wyeliminowanie powstałego niebezpieczeństwa lub mu usunie. Wyjątek są maszyny, gdzie wyłącznik bezpieczeństwa nie obniży ryzyka, dlatego, iż nie będzie uznawał nacisku na etap zachowania także nie zapobiegnie zagrożeniu. Najpopularniejsze wyłączniki to: wyłączniki i blokady elektromagnetyczne bezpieczeństw w instytucjach i ciągach technologicznych, wyłączniki krańcowe z funkcją bezpieczeństwa w sektorze spożywczym i farmaceutycznym (duża moc i siła na duże warunki pracy), magnetycznych wyłączników bezpieczeństwa i wyłączniki kodowane, wyłączniki nożne. Wyłącznik bezpieczeństwa winien być zainstalowany w otwartym i prostym stanowisku (w pokrywach włazów czyli w drzwiach), być określony w forma rozpoznawalny (czerwona rękojeść na żółtym tle) tak, aby zatrzymanie maszyny mogło zaatakować w jak najbliższym czasie. Zatrzymanie maszyny przechodzi na planu zapobieganie wypadkom, zmniejszenie konsekwencji wypadku również zapobieganie uszkodzeniom maszyny, jeżeli jej postępowanie jest złe.