Uziemienie tablicy rozdzielczej

Electrostatic earthing to uziemienie elektrostatyczne, które stosowane jest w transporcie oraz każdego typie obróbkach palnych cieczy, proszków oraz gazów. Uziemienie elektrostatyczne w znacznym stopniu zmniejszają ryzyko wybuchu lub zapłonu różnego rodzaju substancji palnych w rezultatu przeskoku iskry . Niekontrolowane rozwiązanie może dać zapłon mieszaniny cieczy i gazu a tymże jednym powstanie eksplozji.

Oczywiście jest możliwość wyeliminowania niebezpieczeństwa samozapłonu oraz wybuchu. Żebym stanowiło wówczas dodatkowe przewożone konstrukcje powinny pamiętać znaczące uziemienie, czyli inaczej mówiąc kontrolowane odprowadzenie ładunków elektrostatycznych. Tego rodzaju uziemienie elektrostatyczne znacząco zmniejszy ryzyko powstania wybuchu przewożonych substancji palnych. Tego gatunku proste uziemienia budują się z zacisku uziemiającego i z przewodu. Przewody podawane w uziemieniu przedstawiają się niską opornością elektryczną oraz bardzo wysoką wytrzymałością na mechaniczne uszkodzenia. Można oczywiście zastosować bardziej niebezpieczne uziemienie będące system ochronie, który pozwoli na transport lub dozowanie produktu dopiero w okresie gdy uziemienie zostało prawidłowo podpięte. Dziwisz się z pewnością kiedy kojarzy się tego gatunku uziemienia? Najczęściej stosuje się ich podczas załadunku i rozładunku cystern kolejowych, drogowych, zbiorników, beczek i na przykład elementów instalacji procesowych. Do powstania zagrożenia wybuchem prowadzi również mieszanie i rozpylanie czy pompowanie różnego typu substancji łatwopalnych. W punkcie ingerencji w substancje łatwopalne powstają ładunki elektryczne poprzez kontakt lub rozdzielenie cząsteczek. Wszędzie gdzie ładunek elektrostatyczny powstaje i zbiera się w towarzystwu substancji łatwopalnych, przylega do powstania zagrożenia. Ważną zasadą każdej ochrony przed wyładowaniami elektrostatycznymi jest niewątpliwie mocny zacisk oraz tak dobrany kabel, dający szansa przewodzenia ładunku elektrycznego do celu uziemienia. Duże stanowi toż, że wprowadzane w uziemieniach zaciski i kable muszą spełniać bardzo wymagające wytyczne, skierowane na linii testów. Obecnie najlepsze efekty przynoszą nowoczesne typy uziemień systemowych.